ฐานิโยธรรม

สร้างวัดในบ้าน

ถ้าใครสามารถภาวนาให้มีจิตเป็นสมาธิ
รู้ธรรม เห็นธรรม อยู่ในบ้านของตัวเอง
จะมีพระปฏิบัติอยู่ในบ้านทุกวัน

ถ้าใครภาวนาให้จิตสงบได้
รู้ธรรม เห็นธรรม ได้ภายในบ้าน
จะมีคุณค่าดียิ่งกว่านิมนต์พระไปสวดมนต์ตั้งหมื่นๆ องค์

แนะนำให้เขาทำอย่างนี้ เพื่อแก้ปัญหาว่าไม่มีเวลาจะไปวัด จึงอยากจะให้ทุกท่านสร้างวัดขึ้นในห้องนอนตัวเอง ทีนี้บางคนคัดค้านว่า ท่านไปสอนคนให้ทำอย่างนั้น เมื่อเขาได้รับความสบายในบ้านแล้ว เขาไม่มาทำบุญกับท่าน ท่านจะไม่อดหรือ อาตมาบอกว่าไม่มีทาง ยิ่งจะมากขึ้นกว่าเก่า

ภาวนากับความเบื่อ ความเศร้า

ความเบื่อ เป็นอาการของกิเลส
ในเมื่อมันเกิดเบื่อ
พิจารณาความเบื่อ
เอาความเบื่อเป็นอารมณ์
ถามตัวเองว่า ทำไมมันจึงเบื่อ
เมื่อได้คำตอบนี้แล้ว
ถามต่อไปอีกว่า ทำไมๆๆ เพราะอะไรๆๆ
ไล่มันไป จนมันจนมุม

เอาความเบื่อเป็นอารมณ์
เอาความเบื่อเป็นเครื่องรู้
เราก็พิจารณาหาเหตุผลความเบื่อให้ได้
การพิจารณาเช่นนี้ก็คือ การพิจารณาวิปัสสนากรรมฐาน

จิตเศร้าหมอง
ก็พยายาม ภาวนาให้มากๆ พิจารณาให้มากๆ
ในเมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว
มันจะหายเบื่อ และจะหายเศร้าหมอง