หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา

แดนแห่งการแสวงบุญ ชำระบาป ของเมืองสารนาถ

Get the Flash Player to see this player.


จากตำบลพุทธคยาอนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ ใช้เวลาแค่ 40 นาทีทางเครื่องบิน ไปยังกรุงพาราณสี แดนแห่งการแสวงบุญ ชำระบาป เมืองสารนาถ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานเกี่ยวกับการแสดงปฐมเทศนา

ธัมเมกขสถูป สูง 80 ฟุต สถานที่แสดงธรรมที่นำพาให้ถึงความหลุดพ้น โดดเด่นท่ามกลางซากโบราณสถาน ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก่อนจะถูกกองทัพมุสลิมเติร์กบุกทำลาย ในยุคกลางของอินเดีย

กงล้อธรรมที่ทรงแสดงเป็นปฐมเทศนา หมุนครั้งแรกที่นี่ หลังพระองค์แสดงธัมมจักกัปวัตนสูตรแก่ปัญจจัควัคคี ให้เดินตามทางสายกลาง มีแก่นคือ อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หนทางดับทุกข์ ทำให้โกณฑัญญพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรม และอุสปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงใช้สถานที่นี้เป็นที่ชุมนุมพุทธสาวก และส่งเป็นพระธรรมทูตชุดแรก 60 รูปออกไปประกาศพุทธศาสนา

พระพุทธรูปหินทรายปางสารนาถ หรือปางปฐมเทศนา ประติมากรรมชั้นเยี่ยมของอินเดีย ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลก ก็ประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองสารนาถในบริเวณใกล้เคียงนี้

แหล่งข้อมูล จาก MCOT dot NET 2008


ไปด้านบน