หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช

ดู VDO พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2550 ทางชลมารค Version 2

อลังการแห่งเจ้าพระยา กับ “กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม โดยระหว่างกระบวนพยุหยาตราชลมารคผ่านโรงพยาบาลศิริราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้ทอดพระเนตรไปยังอาคารที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น 16 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติด้วย

พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2550 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ประกอบด้วย เรือทั้งหมด จำนวน 52 ลำ มีเรือพระที่นั่งจำนวน 4 ลำ กำลังพลประจำเรือ 2,098 นาย

“กระบวนพยุหยาตราชลมารค” ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และได้เสด็จประทับในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

สำหรับกระบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือทั้งหมด 52 ลำ มีเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ที่กองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากร และสำนักพระราชวัง ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาส พระพิธีกาญจนาภิเษก และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

Photo Gallery 'พระบรมฯ' เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณฯ


ไปด้านบน