หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช

ดันกฎหมายคุ้มครองพุทธศาสนา ปล้ำเถร เณร ชี บิดเบือนคำสอน จ้วงจาบศาสนา โทษหนัก

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 180 คน ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวันนี้ โดยมีเหตุผลว่า ขณะนี้พระพุทธศาสนาถูกกระทบกระเทือนจากเหตุปัจจัยจำนวนมากจึงสมควรมีกฎหมายฉบับนี้

ร่างกฎหมายดังกล่าวมี 5 หมวด ในส่วนบทกำหนดโทษนั้นกำหนดว่า ผู้ใดร่วมประเวณี ไม่ว่าโดยทางใดและวิธีการใดกับพระภิกษุ สามเณร หรือแม่ชี หรือเป็นผู้ชักจูง จัดหา หรือจ้างวานให้มีการร่วมประเวณีเช่นว่ามีโทษจำคุก 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 5 แสนบาท

นอกจากนี้ ผู้ที่จ้วงจาบ ละเมิด ลอกเลียน บิดเบือน พุทธประวัติ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนองค์พระพุทธเจ้า หรือพระธรรมวินัย คำสอนหรือหลักปฏิบัติที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อื่นๆ มีโทษจำคุก 10-25 ปี ปรับตั้งแต่ 5 แสนบาทถึง 1 ล้านบาท

ในกรณีที่จ้วงจาบ ละเมิด ลอกเลียน บิดเบือน วิธีการและลีลาที่เป็นเอกลักษณ์การแสดงธรรมในพระพุทธศาสนา สัญลักษณ์ของศาสนบุคคลในพุทธศาสนา พิธีกรรมและระเบียบปฏิบัติทางพุทธศาสนา

รวมทั้ง จ้วงจาบ ละเมิด พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ฯลฯ ให้ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสีย มัวหมองหรือวิปริตผิดเพี้ยน มีโทษจำคุก 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 5 แสนบาท

นอกจากนี้ หากผู้ใดทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาต่อพระภิกษุ สามเณร หรือแม่ชี ผู้นั้นต้องรับโทษแรงกว่าปกติถึง 3 เท่า

อนึ่ง ร่างกฎหมายนี้มีการรับรองสถานะแม่ชีไว้ในกฎหมายเป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้แม่ชีต้องสังกัดสถาบันแม่ชีไทย ฯลฯ

แหล่งข้อมูล : โพสต์ทูเดย์


ไปข้างบน