หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช

อย่ามุ่งหวังแค่ตัวอักษรพุทธศาสนา-ประจำชาติ


พระเทพวิสุทธิกวี เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ นำทีมคณะสงฆ์ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ปธ.กมธ.ยกร่าง รธน.เมื่อ 17 เม.ย.

มีเรื่องให้ลุ้นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะถูกคว่ำจากการลงประชามติหรือไม่ หลายประเด็นนะครับ

ตอนนี้มีประเด็น "ศาสนา" เพิ่มเข้ามาอีก แวดวงคนที่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องและคนคัดค้านก็มีอย่างกว้างขวางแน่

เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ซึ่งถูกยกเลิกไปนั้นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาระบุไว้ในมาตรา 9 ว่า

"พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครนูปถัมภก"

เป็นการยืนยันว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธศาสนิกชนและทรงอุปถัมภ์ศานาต่างๆ

แต่ที่มีกลุ่มชาวพุทธรวมทั้งพระสงฆ์จำนวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร้องให้มีการบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยข้อความว่า

"พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ"

นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบายเหตุผลในการเรียกร้องให้ระบุข้อความดังกล่าวว่า

"เป็นการรับรองความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระมหากษัตริย์และประชาชนในการประกอบกันเป็นประเทศไทยมาช้านาน โดยมิได้รังเกียจผู้นับถือศาสนาอื่นและยังมิได้เป็นการแสดงความคับแคบแต่อย่างใด"


เมื่อครั้งที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร.ชุดที่แล้วมิได้ระบุเรื่อง "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ"มีการอธิบายว่า

การที่ยืนยันด้วยการเป็นพุทธมามกะแต่ก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ก็เป็นสัญญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นศาสนาประจำชาติแต่ก็ส่งเสริมทุกศาสนา

การไม่ระบุเน้นพระพุทธศาสนาก็เพราะไม่อยากถูกมองว่าไปข่มศาสนาอื่น

แต่มีถึงตอนนี้ได้ถูกจุดให้เป็นประเด็นเรียกร้องและผมเชื่อว่าการชักชวนปลุกระดมให้ทั้งพระและฆราวาสสนับสนุนใช้เรียกร้องนั้นมีโอกาสคล้อยตามค่อนข้างมาก

เหตุผลง่ายๆก็คือในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาจึงน่าจะระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

มีคนถามผมว่ามีความเห็นอย่างไร

ผมบอกว่าถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วมามิได้ระบุเช่นนั้นแต่ในความเป็นจริงก็เป็นที่ยอมรับว่าพระพุทธศาสนาเป็นศานาประจำชาติคนไทยส่วนใหญ่

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นวันหยุดราชการและมีพิธีกรรมและการบำเพ็ญกุศลตามประเพณีของวงการพระพุทธศาสนาเป็นหลักมีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสำคัญของรัฐบาลร่วมในพิธีเสมอ

ผมจึงเห็นว่าถ้า สสร.ชุดปัจจุบันจะหาเรื่องและแลกเปลี่ยนความเห็นจนได้ข้อยุติ

หากถูกดดันให้ต้องระบุข้อความว่า "พระพุทธศานาเป็นศาสนนาประจำชาติ"ผมก็ไม่ขัดข้องเพราะความจริงเป็นอยู่แล้ว

แต่ขออย่าให้เป็นเพียงความภูมิใจในตัว "อักษร"

พลังเครือข่ายที่เคลื่อนไหวน่าจะต้องรณรงค์ส่งเสริมให้สร้างกฎระเบียบและวัฒนธรรมทางความคิดและวิถีปฏิบัติให้สมกับที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธคือยึดมั่น "คุณธรรม"


ที่มา จากหนังสือพิมพ์ "ผู้จัดการรายสัปดาห์"


ไปข้างบน