หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช

โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชจริยาวัตร 'ในหลวงในรอยธรรม'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดพิมพ์หนังสือ “ในหลวงในรอยธรรม” เพื่อเผยแพร่พระราชจริยาวัตรด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา โดยพิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่โรงเรียน และสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจำนวน 1 หมื่นเล่ม และอีกส่วนหนึ่งเพื่อจำหน่ายและนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล


นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ในฐานะผู้เรียบเรียงหนังสือ “ในหลวงในรอยธรรม” เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยฝักใฝ่ ในการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ และทรงปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องมาโดยตลอด หนังสือ “ในหลวงในรอยธรรม” จึงเป็นการเผยแพร่พระราชจริยาวัตรอันงดงามในด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้น้อมนำมาศึกษา และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม

เนื้อหาสำคัญในหนังสือ ได้แก่ การประมวลเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระผนวชในปีพุทธศักราช 2499 พระราชปุจฉาในการสนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระเถระหลายรูป อาทิ หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งวัดคะตึกเชียงมั่น จ.ลำปาง, หลวงพ่อพุธ ฐานิโย แห่งวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร ตลอดจนพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาในโอกาสต่างๆ ซึ่งพระราชปุจฉาและพระราชดำรัสต่างๆ อาจช่วยตอบข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับหลักธรรม ในศาสนาพุทธและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งให้ข้อคิดในการปฏิบัติตนในฐานะศาสนิกชนที่ดี ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม


สิ่งที่น่าประทับใจคือ การวางพระองค์ ในฐานะศิษย์พระสายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยการเสด็จฯไปกราบนมัสการและทรงศึกษาธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ ในต่างจังหวัด จะทรงประคองมือพระอาจารย์ เวลาเดิน เป็นพระราชจริยาวัตรอันอ่อนโยน เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักบำเพ็ญธรรมส่วนพระองค์ไว้ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อทรงใช้ในการปฏิบัติสมาธิเป็นประจำ และจะประทับนั่งได้ครั้งละนานๆ แม้จะทรงงานหนักเพียงใดก็ไม่เคยว่างเว้นการปฏิบัติธรรม ทำให้การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทุกครั้งสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และเมื่อมีอุปสรรคใดๆก็ทรงดำรงพระสติมั่น ไม่ทรงหวั่นไหว เป็นที่ชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐแก่เหล่าข้าราชบริพารและประชาชนทุกคน.


ไปข้างบน