หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช

กรมการศาสนาจัดทำเกมส์คุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน


ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งหนึ่ง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่สำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในอนาคตและปัจจุบัน และด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงทำให้เกิดการพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ตามกัน และหนึ่งในเทคโนโลยีดังกล่าว ก็มีเรื่องของเกมส์ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัจจุบัน ได้มีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ นำเกมส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเข้ามาให้บริการที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดทั้งกระแสบวกและลบ ออกมาในสังคมอย่างต่อเนื่อง ว่าเกมส์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการนำเข้ามาเหล่านั้น เจตนามุ่งเน้นทำกำไรจากการขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง มากกว่าจะช่วยในการพัฒนา ทักษะ หรือช่วยในการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม โดยที่ เกมส์ส่วนมากค่อนไปในทางการสร้างความรุนแรงในการต่อสู้ทางพละกำลัง การแข่งขัน แก่งแย่งและช่วงชิงให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน ตรงกันข้ามกับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันของคนในสังคมไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการมอมเมาเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นคนที่ละเลยไม่สนใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของผู้ปกครอง บิดา-มารคา ก็ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมากเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อและเล่นเกมส์เหล่านั้น ดังนั้น กรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางในการนำหลักธรรมผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ เด็กและเยาวชน สามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กว่าที่เป็นอยู่ กรมการศาสนาจึงเล็งเห็นว่าน่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยกระตุ้น จิตสำนึกและปลูกฝังให้เยาวชน รู้จักใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ ขณะเดียวกัน ทางกรมการศาสนาก็ยังสามารถสอดแทรกเนื้อหา คำสอน หรือหลักการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ผ่านสื่อ ในรูปแบบของเกมส์ได้อีกทางหนึ่ง จึงได้มีโครงการจัดทำ เกมส์ ต้าน เกมส์ (Game Anti Game) ภายใต้ชื่อว่า เกมส์คุณธรรมEthic Game (ชื่อสมมุติ) ออกมาเพื่อช่วยเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีได้เรียนรู้และเป็นคนดีในสังคมรุ่นต่อๆไป

สามารถดาวน์โหลดเกมส์คุณธรรม ที่เว็บไซต์ http://www.khondee.net/game/game.html หัวข้อ download game (ไฟล์ .rar)


หลวงตาธรรมมหาปัญโญ ผู้ที่มีปัญญาและเจ้าอาวาส ณ วัดแห่งหนึ่งชาวบ้านต่างเลื่อมใส เป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากสมัยนั้นความรู้ทางด้านศาสนายังไม่ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกล หลวงตาจึงจำเป็นต้องออกธุดงค์เพื่อไปเผยแพร่ศาสนา หลวงตาต้องการออกเดินทางไปคนเดียวเพื่อศึกษาในรสแห่งพระธรรม แต่ชาญ เด็กวัดซึ่งกำพร้าพ่อต้องการติดตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีหนูนาซึ่งต้องการจะเดินทางไปเยี่ยมญาติ และพะโล้ที่พ่อแม่นำมาฝากฝังไว้กับหลวงตา หลวงตาจึงตั้งปุจฉา ขึ้นมาเพื่อถามเด็กๆหากคำตอบเป็นที่น่าพอใจ ก็จะได้ติดตามไปด้วย


หลังจากเดินทางมาได้ซักพัก ก็ได้มาเจอเจอชาวบ้านคนหนึ่งกำลังจะบรรทุกสิ่งของข้ามแม่น้ำ แต่กำลังจนปัญญาว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถข้ามไปได้ เพราะว่าหลายวันก่อนเกิดพายุโหมกระหน่ำทำให้ต้นไม้บนภูเขาโค่นลงมาเป็นจำนวนมาก ทำให้แม่น้ำแห่งนี้ไม่สามารถผ่านไปได้


เด็กๆ ตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้า พบว่าระหว่างทางที่เดินอยู่นั้นไม่มีชาวบ้านอาศัยในละแวกนั้นเลย ทำให้ไม่มีอาหารใส่บาตร พวกเด็กๆจึงต้องทำหน้าที่ออกไปหาอาหารรับประทานเองในป่า โดยที่ ในป่านั้นอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชผักและผลไม้มากมายหลายชนิด รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ มีตั้งแต่ขนาดเล็กที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ เช่น ไก่ป่า กระต่าย และอื่นๆ จนกระทั่งขนาดใหญ่ แต่หลวงตาได้สั่งกำชับไว้เป็นมั่นเหมาะว่าห้าม ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตผู้อื่น ขอเพียงผลไม้จำนวนหนึ่งสำหรับเลี้ยงชีวิตก็เป็นพอ


ระหว่างทางที่เดินทำให้ได้พบเพื่อใหม่ระหว่างทางโดยบังเอิญ นั่นเจ้านกแก้วจอมพูดมาก ที่กำลังหิวอยู่พอดีจึงแบ่งผลไม้ให้กับนกแก้วตัวนั้น จึงทำให้ได้เพื่อนร่วมทางมาใหม่อีก และได้ตั้งชื่อว่า เจ้าแก้ว


ในที่สุดทุกคนก็มาถึงยังจุดหมายปลายทาง ตามที่ตั้งใจเอาไว้ แต่ยังมีปัญหาสุดท้ายนั่นคือการที่ชาวบ้านในละแวกนี้ยังไม่สนใจศาสนาเท่าใด ทางหลวงตาจึงต้องคิดหาวิถีทางในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ได้ โดย ใช้ ชาญ หนูนา และพะโล้ ช่วยป่าวประกาศให้ผู้คนในละแวกนี้สนใจ โดยหลวงตาจะให้คำสั่งสอนมาซึ่งเป็น ธรรมมะของ ศีล 5 ประการ


ไปข้างบน