หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

"พระพรหมจริยากรรมการ" มรณภาพสงบ วงการสงฆ์สิ้นกวีนิพนธ์ชั้นเยี่ยม

วงการสงฆ์ไทยสูญเสียส่งท้ายปี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เผยได้รับการยกย่องเป็นเลิศทางกวีนิพนธ์ รจนาผลงานชั้นเยี่ยมไว้จำนวนมาก

วงการสงฆ์ไทยสูญเสียพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ไปอีก 1 รูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม เวลา 20.00 พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ) อดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้มรณภาพลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้เคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตร ส่วนพิธีพระราชทานน้ำสรงศพจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม เวลา 17.00 น.


พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ ป.ธ.๗)

การมรณภาพของพระพรหมจริยาจารย์ ถือว่าเป็นการสูญเสียพระเถระฝีมือเยี่ยมทั้งด้านการปกครองสงห์ และการศึกษา ระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นพระพรหมจริยาจารย์ได้รับการยกย่องจากวงการสงฆ์ว่า "เป็นเลิศทางกวีนิพนธ์" งานกวีนิพนธ์ครั้งสำคัญๆ เช่น พ.ศ.2502 รจนาคำกลอนคาถาธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท

พ.ศ.2525 เป็นประธานอนุกรรมการรจนาคำฉันท์สดุดีพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องในโอกาสครบ 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2526 รจนาบทประพันธ์อาเศียรวาทราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

พ.ศ.2531 รจนาบทประพันธ์อาเศียรวาทรัชมังคลาภิเษกสมโภชเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ.2533 รจนาคำฉันท์สดุดีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส และ พ.ศ.2533 รจนาคำประพันธ์ กาพย์แห่เรือ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดท่าสุทธาวาส จ.อ่างทอง

ทั้งนี้ ชาติภูมิของ พระพรหมจริยาจารย์ นั้น ชื่อและสกุลเดิม คือ สมุท รัชฏาวรรณ เกิดวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2463 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก บ้านเลขที่ 74 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เข้าบรรพชาวันที่ 3 มิถุนายน 2475 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ครั้งดำรงพระสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์) เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท วันที่ 27 พฤษภาคม 2483 (วันเดียวกับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์) ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ครั้งดำรงพระสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเดชพระคุณพระมงคลวัตรกวี (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระสรภาณกวี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเดชพระคุณพระราชเวที (ดอกไม้ ใยลำยอก) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษาทางโลกจบชั้นประถมบริบูรณ์โรงเรียนประชาบาลวัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ส่วนการศึกษาทางธรรมพ.ศ.2479 สอบนักธรรมชั้นตรีได้ พ.ศ.2480 สอบนักธรรมชั้นโทได้ พ.ศ.2482 สอบนักธรรมชั้นเอกได้ ทั้งสามชั้นสอบได้ในสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสายเปรียญธรรม

พ.ศ.2480 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค พ.ศ.2481 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค พ.ศ.2482 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค พ.ศ.2485 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค รวม 4 ประโยคนี้สอบได้ในสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พ.ศ.2490 สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยคได้ในสำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่

สมณศักดิ์ พ.ศ.2493 เป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ฐานานุกรมใจสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถร พ.ศ.2496 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรเมธี พ.ศ.2501 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชกิตติเวที พ.ศ.2506 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติเวที พ.ศ.2517 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติโสภณ พ.ศ.2533 เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏ ที่ พระพรหมจริยาจารย์

ที่มาจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก


ไปข้างบน