หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

เจ้าคณะอุบลฯ หนุนแจ้งจับพระนอกรีต ชี้ไม่บาป เพราะช่วยผดุงศาสนา

อุบลราชธานี - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพระสงฆ์ทำผิดวินัยเมืองอุบลฯ รับเรื่องร้องเรียนปี 49 แล้ว 11 เรื่อง พร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลฯอุบลฯ หนุนแจ้งจับพระนอกรีต ชี้ไม่บาป เพราะช่วยผดุงศาสนา

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายสุเกน บุญไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มพุทธศาสนาและศาสนสมบัติ สำนักพระพุทธศาสนา จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า การปกครองทางพระพุทธศาสนา มีคณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองดูแลความประพฤติของพระสงฆ์ และคณะสงฆ์จังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพระวินยาธิการที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เพื่อใช้เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดพระวินัยของพระ โดยปี 2548 มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา 10 เรื่อง และปี 2549 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 11 เรื่อง โดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเป็นเรื่องการทำผิดพระวินัยของพระ การลุกล้ำที่ของสงฆ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และอีกหลากหลายปัญหา ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาได้แก้ปัญหาไปแล้ว 20 เรื่อง ที่เหลืออยู่ 1 เรื่อง กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 045-244639
ด้านพระเทพกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม และเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย กล่าวว่า เมื่อพระละเมิดสิกขาวินัยมีความสัมพันธ์กัน ต้องลงโทษทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งพระและฝ่ายที่ร่วมกระทำผิด โดยสมัยก่อนจะใช้วิธีประจานให้คนทำผิดแก้ผ้าออกนุ่งห่มร่างแหแล้วแห่ประจานไปรอบเมือง เพื่อไม่ให้คนเอาเป็นตัวอย่าง ศาสนาก็เจริญผ่องใส ถ้าบทลงโทษเบาพระและฆราวาสก็ไม่เกรงกลัว ทำให้มีการทำผิดสิกขาวินัยมากขึ้น ประชาชนต้องช่วยกันดูแลจับกุมผู้ทำผิด อย่าได้เกรงจะเป็นสร้างความมัวหมองให้กับศาสนา

ส่วนเจ้าคุณพระศิริธรรมวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต กล่าวว่า การประพฤติตัวนอกรีตของพระมีมานาน ทำให้พระพุทธศาสนามัวหมองมาตลอด แม้ก่อนเข้าบวชแต่ละวัดมีกฎใช้กรองผู้เข้ามาใต้ร่มพระโพธิสมภาร แต่หลังจากบวชแล้ว พระเณรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มีการละเมิดพระธรรมวินัย จึงฝากให้ช่วยกันสอดส่องดูแล เมื่อพบพระเณรประพฤติไม่เหมาะสมให้แจ้งตำรวจจับได้ทันที อย่ากลัวจะเสื่อมเสียศาสนา เพราะการที่ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องดี เป็นบุญกุศล ไม่เป็นบาป ไม่เป็นการทำลายศาสนาอย่างที่คิดกัน


ไปข้างบน