หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
ชม Video โอลิมปิก  ปักกิ่ง 2008 (Beijing 2008  Olympic Games)
ฐานิยปูชา ๒๕๕๒
ฐานิยปูชา ๒๕๕๑
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เชิญชม การ์ตูนแอนนิเมชั่น  เสี้ยวลิ้มยี่  (The Legend of Shaolin Kung Fu)
เชิญชม VDO น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เชิญชม ประวัติศาสตร์การเมือง ตอน ปิดตำนานทักษิณ
เจ้าแม่กวนอิม
ชมตัวอย่างภาพยนตร์,หนัง
คลังเก็บรูปภาพ

ปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้

กิจวัตรหลัก ก็ไหว้พระ สวดมนต์ เริ่มต้นจาก อรหัง ... สวากขาโต ... สุปฏิปันโน นะโม ๓ จบ จะทำวัตรเช้าทำวัตรเย็นก็ได้ หรือจะสวด อิติปิโส... สวากขาโต... สุปฏิปันโน ต่อเนื่องกันจนจบ เมื่อจบแล้วก็เจริญเมตตาพรหมวิหาร ต้องเจริญเมตตาให้ตัวเองก่อน อย่าเพิ่งไปให้สัตว์อื่นคนอื่น ต้องให้ตัวเองก่อน การให้ตัวเองก่อน จะทำให้เราได้ความรู้สึกว่า คนอื่นเขาก็ต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เช่นเดียวกันกับเรา เพราะฉะนั้น เราไม่ควรเบียดเบียนเขา มันจะได้ความรู้สึกอย่างนี้

หลังจากเจริญเมตตาแล้วก็อธิษฐานจิต “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติ บูชา พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อให้จิตของข้าพเจ้า...” อย่า ไปใช้คำว่า “ขอ” ศาสนาพุทธไม่มีขอ ... “เพื่อให้จิตข้าพเจ้ามีสมาธิ มีสติปัญญา รู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริง”

แล้วกำหนดจิต พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ พระพุทธเจ้าอยู่ที่จิต พระธรรมอยู่ที่จิต พระสงฆ์ อยู่ที่จิต

พระพุทธเจ้าคืออะไร พระธรรมคืออะไร พระสงฆ์คืออะไร คือสติรู้จิต เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะกำหนดสติรู้จิตของข้าพเจ้า อย่างเดียวเท่านั้น แล้วก็เริ่มกำหนดไป ถ้าจิตอยู่นิ่งๆ ปล่อยให้นิ่ง ถ้า คิดขึ้นมา ปล่อยให้คิด คิดเรื่องอะไรก็ได้การปฏิบัติอยู่ในบ้านได้ประโยชน์หลายอย่าง กิจวัตรภายในครอบครัวก็ไม่ขาด การดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ ลูกเต้าของเราก็ไม่ ว้าเหว่ ... การปฏิบัติหน้าที่สามี-ภรรยาไม่ผิดศีล ผิดที่ไปนอกอกนอกใจกัน นางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ อายุ ๑๖ ปี ท่านก็แต่งงานมีครอบครัวได้ เป็นพระโสดาบันแล้ว

เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่เป็นไปตามวิสัยของชาวบ้าน เรายึดเอา ศีล ๕ ข้อ เป็นหลัก การประพฤติปฏิบัติไม่ผิดศีล ๕ ข้อ ใช้ได้ แล้ว หัวใจของการบรรลุอริยมรรคอริยผลอยู่ที่ศีล ๕ ข้อ ถ้าศีล ๕ ไม่ บริสุทธิ์สะอาด ภาวนาไปถึงไหน เชิญ จะสามารถสำเร็จฤทธิ์บินบน ล่องหนหายตัวได้ก็ไม่มีความหมาย ไม่พ้นจากนรก แต่ถ้าศีลบริสุทธิ์ อย่างเดียว ภาวนาไม่เป็น ไม่ลงอบาย

การปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่จึงสำคัญอยู่ที่ศีล เป็นหัวใจ ศีลประกันความปลอดภัยทั้งปวง ถ้าเราปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ ดี ตรวจดูกาย วาจา ของเรา ไม่มีการละเมิดล่วงเกินศีลข้อใดข้อหนึ่ง เราก็ปฏิญาณตนได้ว่าศีลเราบริสุทธิ์

บางทีเราอาจจะตบยุง ศีลเราขาด พอเรามานึกได้ เรามาตั้ง เจตนางดเว้น คือ สมาทานศีล ศีลก็บริสุทธิ์ดังเดิม ศีล ๕ ของคฤหัสถ์ จะบริสุทธิ์สะอาดนับจำเดิมแต่ตั้งเจตนางดเว้น ตั้งแต่เช้ามาถึงนี่ ถ้า สงสัยว่ามันจะขาดตกบกพร่อง ก็อธิษฐานจิตสมาทานเองไปข้างบน