หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
ชม Video โอลิมปิก  ปักกิ่ง 2008 (Beijing 2008  Olympic Games)
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เชิญชม การ์ตูนแอนนิเมชั่น  เสี้ยวลิ้มยี่  (The Legend of Shaolin Kung Fu)
เชิญชม VDO น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เชิญชม ประวัติศาสตร์การเมือง ตอน ปิดตำนานทักษิณ
เจ้าแม่กวนอิม
ชมตัวอย่างภาพยนตร์,หนัง
ฐานิยปูชา ๒๕๕๒
ฐานิยปูชา ๒๕๕๑
คลังเก็บรูปภาพ

วัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร

วัดกัลยาณมิตร


วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรเป็นพระอารามหลวง อยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้

เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร ว่าที่สมุหนายก บุตรพระยาวิชัยวารี (มั่น แซ่อึ่ง) เมื่อครั้งเป็นพระยาราชสุภาวดี เจ้ากรมพระสุรัสวดีกลาง มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากได้อุทิศบ้านเรือนและซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแต่เดิม เป็นหมู่บ้านที่มีภิกษุจีนพำนักอยู่ และเรียกกันต่อมาว่า "หมู่บ้านกุฎจีน" เพิ่มเติมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างวัดขึ้นเมื่อปีระกา พ.ศ. 2308 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า "วัดกัลยาณมิตร" พระองค์ทรงสร้างพระวิหาร และพระประธานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก ด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า คือมีพระโตอยู่นอกกำแพงเมืองอย่างเช่น วัดพนัญเชิง

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างหอไตรขึ้นบริเวณที่จอดแพของกรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์

เมื่อ พ.ศ. 2408 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ครั้งใหญ่ โดยเจ้าพระยารัตนบดินทร์ (รอด) ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยานิกรบดินทร์


วัดกัลยาณมิตร

วัดกัลยาณมิตร


สิ่งสำคัญภายในวัด

1. พระวิหาร
เป็นพระวิหารที่มีขนาดใหญ่โตมาก ตั้งอยู่กลางวัดตรงกลางระหว่างวิหารเล็กและ พระอุโบสถ หน้าบันพระวิหารสลักลายดอกไม้ประดับกระจกตามแบบศิลปสมัยรัชกาลที่ 3 บานประตูหน้าต่างเป็นไม้หนาแผ่นเดียวสลักลวดลายปิดทองประดับกระจก เสาภายใน พระวิหารเขียนเป็นลายดอกไม้ ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 5 วา 3 ศอกคืบ สูง 7 วา 2 ศอกคืบ 10 นิ้ว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระราชทานช่วยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ ได้เสด็จก่อพระฤกษ์เมื่อ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2380 เรียกกันว่า พระโต หน้าพระวิหารประดับด้วยตุ๊กตาจีน มีประตูทางเข้าเป็นศาลาใหญ่ ภายใน ประดับด้วยปูนปั้นและรูปศาลาจีน ศาลาใหญ่เบื้องหน้าเป็นศาลาโถง มีทางปูศิลากว้างขวาง ลาดมาจากศาลาท่าน้ำจนถึงประตู สองข้างทางมีเก๋งจีน เจดีย์จีน และศาลเจ้าเล็ก ๆ

2. พระวิหารเล็ก
ยังมีพระวิหารเล็กอีกหลังหนึ่งอยู่ติดกับพระวิหารใหญ่ทางด้านซ้ายมือ ภายใน มีภาพเขียนฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3 มีความสำคัญทางด้านศิลปและประวัติศาสตร์ นับเป็น ศิลปชิ้นเอกของวัด บานประตูมีภาพทวารบาล และภาพลงรักปิดทอง

3. พระอุโบสถ
อยู่ทางด้านขวามมือของพระวิหาร หันหน้าไปทางทิศเหนือ ฝาพนังด้านใน เขียนภาพพุทธประวัติและภาพเครื่องบูชาเป็นโต๊ะลดหลั่นกันแบบจีน เสาเขียนลาย ทรงข้าวบิณฑ์ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหล่อปางป่าลิไลก์ ซึ่ง รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระราชทาน นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกองค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หล่อสำริด หน้าตัก 57 เซนติเมตร สร้างโดยเจ้าพระยา รัตนบดินทร์ (รอด กัลยาณมิตร) หลังพระอุโบสถ มีเจดีย์เหลี่ยมพร้อมฐานประทักษิณ ฝีมือช่างจากเมืองจีน โดย ช่างในเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ส่งแบบและขนาดให้ช่างหล่อศิลาเทียม แล้าเอาเข้ามา ประกอบในเมืองไทย มีกำแพงแก้วล้อมรอบ

4. หอพระธรรม
อยู่ทางด้านขวามมือของพระวิหาร หันหน้าไปทางทิศเหนือ ฝาพนังด้านใน เขียนภาพพุทธประวัติและภาพเครื่องบูชาเป็นโต๊ะลดหลั่นกันแบบจีน เสาเขียนลาย ทรงข้าวบิณฑ์ อยู่ข้างวิหารหลวงด้านเหนือ ก่ออิฐถือปูน หลังคาลด 2 ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันทำเป็นรูปลายเปลว ตรงกลาทำเป็นรูปสัญญลักษณ์ของรัชกาลที่ 4 มี พระมหามงกุฎ พระขรรค์ไชยศรี ฉลองพระบาท พระแส้ ประดิษฐานเหนือพาน บานประตูหน้าต่างสลักลายดอกไม้ปิดทองประดับกระจก ภายในหอชั้นบนประดิษฐาน ตู้พระธรรมจตุรมุข สลักลายปิดทอง 1ตู้ หอพระธรรมนี้สถาปนาโดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2408 ทรงพระราชทานนามว่า "หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ" เพื่อ เฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชมาตมหัยยิกา กรมพระศรีสุดารักษ์ ผู้เป็นพระเชษฐภคินี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก


วัดกัลยาณมิตร

วัดกัลยาณมิตร


5. หอไตร
สร้างขึ้นตรงที่จอดแพของกรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ ปัจจุบันเป็นห้องสมุดของวัด

6. หอระฆัง
ตั้งอยู่ระหว่างวิหารใหญ่กับวิหารเล็ก ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 4 และที่ 5 ระฆังที่อยู่ที่นี่ใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

7. ศาลาการเปรียญ
ตั้งอยู่มุมวัดด้านตะวันออก มี 5 ห้อง รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระราชทานช่วย

8. เจดีย์ประดับหินอ่อน
อยู่หน้าศาลาการเปรียญ สร้างโดยเจ้าพระยารัตนบดินทร์ (รอด กัลยาณมิตร) เมื่อยังเป็นพระยาราชวรานุกุล เมื่อ พ.ศ. 2407 โดยนำเอาอัฐิของเจ้าพระยาปกรบดินทร์ บรรจุไว้ในพระเจดีย์นี้ มีกำแพงแก้วรอบ มีบันไดขึ้นลง 2 ข้าง มีเจดีย์จีนซึ่งเรียกว่าถะ อยู่ 4 มุม

9. ศาลาเก๋งจีน
ตัวศาลาก่ออิฐถือปูน มีพาไลรอบ 2 หลัง ตั้งอยู่ 2 ข้างถนนหน้าพระวิหารหลวง

10. ศาลาตรีมุข
อยู่หน้าพระวิหารหลวงต่อกับกำแพงแก้ว หน้าบันสลักรูปเทพบุตร พระหัตถ์ถือสมุด ประทับยืนในเรือนแก้ว

11. หมู่กุฎิสงฆ์
มีทั้งแบบเก่าและแบใหม่ เป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 ตึกศิลปสมัย รัชกาลที่ 5 เป็นตึกฝรั่ง มีศิลปการฉลุไม้และการออกแบบที่น่าศึกษา

ปัจจุบันวัดกัลยาณมิตรจะเปิดให้ผู้คนเข้าชมเวลา 8.00-16.00 น.

สถานที่ตั้ง :ใกล้เชิงสะพานพุทธ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

การเดินทาง : โดยรถประจำทางต้องขึ้นสาย 3 4 7 7ก. 9 21 37 56 82 และรถปรับอากาศสาย ปอ. 7 21 82

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพวัดกัลยาณมิตร และ ภาพต่างๆ ของวัดทั้ง 9


วัดกัลยาณมิตร

วัดกัลยาณมิตร•วิดีโอ ซีอีโอธรรมะ พบ ซีอีโอโลก ตอนที่ 1

•วิดีโอ ซีอีโอธรรมะ พบ ซีอีโอโลก ตอนที่ 2

•วิดีโอ ซีอีโอธรรมะ พบ ซีอีโอโลก ตอนที่ 3

•วิดีโอ ซีอีโอธรรมะ พบ ซีอีโอโลก ตอนที่ 4

•คนค้นคน อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม ตอนที่ 1

•คนค้นคน อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม ตอนที่ 2

•วิดีโอ นี่หรือชีวิต

•แอนนิเมชั่น ประกอบเพลง ดั่งดอกไม้บาน (ภาษาไทย)

•แอนนิเมชั่น ประกอบเพลง ดั่งดอกไม้บาน (ภาษาอังกฤษ)

•เชิญชม วีดีโอ เรารักแม่

•เชิญชม วีดีโอ ชีวิตที่ร่ำไห้ ตอนที่ 1

•เชิญชม วีดีโอ ชีวิตที่ร่ำไห้ ตอนที่ 2

•เชิญชม วีดีโอ ชีวิตที่ร่ำไห้ ตอนที่ 3 (ต่างกันในกาย)

•เชิญชม วีดีโอ ชีวิตที่ร่ำไห้ ตอนที่ 4 (จบ)•เชิญชม Wallpapers มาสคอตโอลิมปิกปักกิ่ง 2008 ,สนามกีฬาโอลิมปิกต่างๆ และภาพกีฬาโอลิมปิก 2008

•เชิญชม Wallpapers พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008

•เชิญชม Wallpapers ภาพกีฬามันส์ ๆ ในปักกิ่งเกมส์ 2008

•เชิญชม Wallpapers พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008

•เชิญชม Wallpapers ภาพกีฬาพาราลิมปิก 2008

•เชิญชม Video กีฬาโอลิมปิก 2008 ปักกิ่งเกมส์

ชม วิดีโอหนังภาพยนตร์
•Dragonball Z ตอนที่ 238 - ฝันร้ายรอบสอง จอมมารบูยังไม่ตาย
•Dragonball Z ตอนที่ 239 - พวกบีเดลก็สู้เต็มที่ ต้องตามหาดราก้อนบอลให้ได้
•Dragonball Z ตอนที่ 240 - ความหวังมาแล้ว ท่าไม้ตายใหม่ของพวกตัวจิ๋ว
•Dragonball Z ตอนที่ 241 - โกเทน ทรังก์ ถูกหมายหัวไปทั่วโลก
•Dragonball Z ตอนที่ 242 - โกฮังคืนชีพอาวุธลับของท่านมหาเทพ
•Dragonball Z ตอนที่ 243 - ดึงออกแล้วดาบแซดในตำนาน
•Dragonball Z ตอนที่ 244 - เมืองหลวงทางตะวันตกอยู่ในอันตรายต้องหยุดจามมารบู
•Dragonball Z ตอนที่ 245 - การแปลงร่างที่หน้าตกใจ ซุปเปอร์ไซย่า 3
•Dragonball Z ภาค จอมมารบู ตอนที่ 1 - บ๊ายบายบาบีดี้จอมมารบูทรยศซะแล้ว
•Dragonball Z ภาค จอมมารบู ตอนที่ 2 - น่าเกลียดชะมัด ฝึกท่าพิเศษท่าโพสแปลงร่างที่ทุเรศเกินทำใจ
•Dragonball Z ภาค จอมมารบู ตอนที่ 3 - แล้วเจอกันนะทุกคน โงกุนกลับโลกหน้า
•Dragonball Z ภาค จอมมารบู ตอนที่ 4 - โกฮังกับการฝึกมหาโหดบนดาวอาณาจักรมหาเทพ
•Dragonball Z ภาค จอมมารบู ตอนที่ 5 - โกหกน่าดาบแซดนะ หักซะแล้วหรอนี่
•Dragonball Z ภาค จอมมารบู ตอนที่ 6 - ยอดมนุษย์รวมร่างมาแล้ว เขาชื่อว่าโกเท็นครูซ
•The Forbidden Kingdom “เฉินหลง ปะทะ เจ็ทลี” (1)
•The Forbidden Kingdom “เฉินหลง ปะทะ เจ็ทลี” (2)
•The Forbidden Kingdom “เฉินหลง ปะทะ เจ็ทลี” (3)
•The Forbidden Kingdom “เฉินหลง ปะทะ เจ็ทลี” (4)
•The Forbidden Kingdom “เฉินหลง ปะทะ เจ็ทลี” (5)
•The Forbidden Kingdom “เฉินหลง ปะทะ เจ็ทลี” (6)
•The Forbidden Kingdom “เฉินหลง ปะทะ เจ็ทลี” (7)
•The Forbidden Kingdom “เฉินหลง ปะทะ เจ็ทลี” (8)
•หนังตัวอย่าง เบื้องหลัง “The Forbidden Kingdom - behind the scene”
ไปด้านบน
O 8